ELS CASTELLS  
CULTURA POPULAR
REPRODUCCIONS DE MONUMENTS
 
RECORDS I DETALLS
   
Xiquets de Valls, 20 baixos  
43800 VALLS (L'Alt camp)  
Tel. i Fax 977 606 097  
e-mail: info@artesaniabolta.com